Prehľad o organizácii
DANOVNIK, s.r.o.
Nemocničná 3, 990 01 Veľký Krtíš
36633011
2021917601
Nemá
nezistený
10.12.2004
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
-0,02
0,17
129,7 %
129 €
7,61 tis. €
0,01
N/A
N/A

Zisk DANOVNIK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby DANOVNIK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,3
2,4
1,03

Zisk pred zdanením DANOVNIK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

EBITDA DANOVNIK, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod DANOVNIK, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DANOVNIK, s.r.o.


Konateľ DANOVNIK, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DANOVNIK, s.r.o.


Predmet činnosti DANOVNIK, s.r.o.


Kataster DANOVNIK, s.r.o.


Skrátené výkazy DANOVNIK, s.r.o.