Prehľad o organizácii
GERAVY s.r.o.
Rybárska 4, 049 25 Dobšiná
36633020
2021932022
Nemá
nezistený
10.12.2004
24.12.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod GERAVY s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GERAVY s.r.o.


Konateľ GERAVY s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GERAVY s.r.o.


Predmet činnosti GERAVY s.r.o.


Kataster GERAVY s.r.o.


Skrátené výkazy GERAVY s.r.o.