Prehľad o organizácii
Firma Bučko s.r.o.
Rudlovská cesta 41, 974 01 Banská Bystrica
36633038
2021920890
SK2021920890
1 zamestnanec
10.12.2004
Maloobchod s novinami
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,03
0,82
0,49
104 %
-2,23 tis. €
66,2 %
2022/2021
30 tis. €
-11 %
2022/2021
-0,03
59,2 %
2022/2021
93,3 tis. €
4,5 %
2022/2021
N/A

Zisk Firma Bučko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby Firma Bučko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
-0,41
-0,04
0,16
15,67

Zisk pred zdanením Firma Bučko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA Firma Bučko s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Firma Bučko s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Firma Bučko s.r.o.


Konateľ Firma Bučko s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Firma Bučko s.r.o.


Predmet činnosti Firma Bučko s.r.o.


Kataster Firma Bučko s.r.o.


Skrátené výkazy Firma Bučko s.r.o.