Prehľad o organizácii
mz trade, s.r.o.
Vieska 292, 965 01 Ladomerská Vieska
36633046
2021914961
SK2021914961
20-24 zamestnancov
10.12.2004
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,06
0,11
0,02
40,3 %
182 tis. €
-21,8 %
2022/2021
2,46 mil. €
27,9 %
2022/2021
0,06
-28,8 %
2022/2021
92,5 tis. €
6 208,1 %
2021/2020
N/A

Zisk mz trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
transparex.sk

Tržby mz trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2,6 mil. €
2,4 mil. €
2,2 mil. €
2 mil. €
1,8 mil. €
1,6 mil. €
transparex.sk
5,48
0,6
0,24
2,61

Zisk pred zdanením mz trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA mz trade, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod mz trade, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie mz trade, s.r.o.


Konateľ mz trade, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. mz trade, s.r.o.


Predmet činnosti mz trade, s.r.o.


Kataster mz trade, s.r.o.


Skrátené výkazy mz trade, s.r.o.