Prehľad o organizácii
WEF Consulting s.r.o.
Fučíková 619/10, 987 01 Poltár
36633054
2021918239
Nemá
nezistený
11.12.2004
Prenájom ost.dom.potrieb
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
10,34
0,4 %
-960 €
-132,7 %
2016/2015
N/A
-0
-132,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk WEF Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby WEF Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk
36,66
1
n/a
254,51

Zisk pred zdanením WEF Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA WEF Consulting s.r.o.


2014
2015
2016
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod WEF Consulting s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie WEF Consulting s.r.o.


Konateľ WEF Consulting s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. WEF Consulting s.r.o.


Predmet činnosti WEF Consulting s.r.o.


Kataster WEF Consulting s.r.o.


Skrátené výkazy WEF Consulting s.r.o.