Prehľad o organizácii
EURO WORK ČK spol. s r.o.
Dolná Štvrť 361/12, 907 01 Myjava
36633062
2021923948
Nemá
nezistený
17.12.2004
16.11.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod EURO WORK ČK spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EURO WORK ČK spol. s r.o.


Konateľ EURO WORK ČK spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EURO WORK ČK spol. s r.o.


Predmet činnosti EURO WORK ČK spol. s r.o.


Kataster EURO WORK ČK spol. s r.o.


Skrátené výkazy EURO WORK ČK spol. s r.o.