Prehľad o organizácii
KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“
Peterská 15199/20, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
36633071
2021912794
Nemá
nezistený
17.12.2004
27.06.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,02
0,08
0,18
72,3 %
26,3 tis. €
132,2 %
2018/2017
893 tis. €
-46,9 %
2018/2017
0,02
156,9 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
1,8 mil. €
1,6 mil. €
1,4 mil. €
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
transparex.sk
1,88
0,28
0,32
0,61

Zisk pred zdanením KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


Konateľ KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


Likvidátor KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


Predmet činnosti KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


Kataster KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“


Skrátené výkazy KUHO - mix SK, s.r.o. „v likvidácii“