Prehľad o organizácii
1. Geotermálna spol. s.r.o.
Železničná 25, 984 01 Lučenec
36633089
2021918657
SK2021918657
nezistený
17.12.2004
Prevádzka šport.zar.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
2,9
0,3 %
13,1 tis. €
-23,4 %
2022/2021
269 tis. €
-2 %
2022/2021
0
-23,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk 1. Geotermálna spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby 1. Geotermálna spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
0
8,28

Zisk pred zdanením 1. Geotermálna spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA 1. Geotermálna spol. s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod 1. Geotermálna spol. s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie 1. Geotermálna spol. s.r.o.


Konateľ 1. Geotermálna spol. s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. 1. Geotermálna spol. s.r.o.


Predmet činnosti 1. Geotermálna spol. s.r.o.


Kataster 1. Geotermálna spol. s.r.o.


Skrátené výkazy 1. Geotermálna spol. s.r.o.