Prehľad o organizácii
Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"
Krupinská cesta 1156/9, 960 01 Zvolen
36633097
2021932990
Nemá
nezistený
01.01.2005
08.04.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Tržby Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

EBITDA Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


Kataster Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy Windows Centrum, s.r.o. "v likvidácii"