Prehľad o organizácii
RODEKON, s.r.o.
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
36633101
2021927512
SK2021927512
nezistený
01.01.2005
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,37
0,53
1,26
30,5 %
20,7 tis. €
103,4 %
2022/2021
35,5 tis. €
-3,4 %
2022/2021
0,37
61,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RODEKON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby RODEKON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
transparex.sk
n/a
0,7
0,12
2,17

Zisk pred zdanením RODEKON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA RODEKON, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RODEKON, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RODEKON, s.r.o.


Konateľ RODEKON, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RODEKON, s.r.o.


Predmet činnosti RODEKON, s.r.o.


Kataster RODEKON, s.r.o.


Skrátené výkazy RODEKON, s.r.o.