Prehľad o organizácii
Normed, s.r.o.
Mieru 1A, 984 01 Lučenec
36633119
2022016348
Nemá
nezistený
01.01.2005
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0,02
0,37
80,8 %
520 €
-85 %
2022/2021
43,4 tis. €
-1,2 %
2022/2021
0
-86,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Normed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Normed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
transparex.sk
4,11
0,19
-0
0,37

Zisk pred zdanením Normed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Normed, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Normed, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Normed, s.r.o.


Konateľ Normed, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Normed, s.r.o.


Predmet činnosti Normed, s.r.o.


Kataster Normed, s.r.o.


Skrátené výkazy Normed, s.r.o.