Prehľad o organizácii
REGIST - SKART s.r.o.
Saratovská 2138/18, 841 02 Bratislava - Dúbravka
36633127
2021928755
Nemá
nezistený
17.12.2004
Prekladateľské čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,28
0,3
11,04
8,5 %
5,94 tis. €
179,4 %
2022/2021
23,6 tis. €
55,7 %
2022/2021
0,28
128,6 %
2022/2021
20,6 tis. €
136,9 %
2021/2020
N/A

Zisk REGIST - SKART s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby REGIST - SKART s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk
2,96
0,92
0,15
11,82

Zisk pred zdanením REGIST - SKART s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA REGIST - SKART s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod REGIST - SKART s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REGIST - SKART s.r.o.


Konateľ REGIST - SKART s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REGIST - SKART s.r.o.


Predmet činnosti REGIST - SKART s.r.o.


Kataster REGIST - SKART s.r.o.


Skrátené výkazy REGIST - SKART s.r.o.