Prehľad o organizácii
ŠOVČÍK s.r.o.
Bystrická 895, 966 81 Žarnovica
36633143
2021919218
SK2021919218
2 zamestnanci
17.12.2004
Ost.účelové stravovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,1
2,17
0,09
95,2 %
29,3 tis. €
209,5 %
2022/2021
251 tis. €
66,6 %
2022/2021
0,1
229 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk ŠOVČÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby ŠOVČÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
2,03
0,05
0,18
0,68

Zisk pred zdanením ŠOVČÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA ŠOVČÍK s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ŠOVČÍK s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ŠOVČÍK s.r.o.


Konateľ ŠOVČÍK s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ŠOVČÍK s.r.o.


Predmet činnosti ŠOVČÍK s.r.o.


Kataster ŠOVČÍK s.r.o.


Skrátené výkazy ŠOVČÍK s.r.o.