Prehľad o organizácii
ECOMI s.r.o. "v likvidácii"
Okružná 3239, 900 01 Modra
36633151
2021922606
Nemá
nezistený
01.01.2005
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


2014
2015
2016
2017
2018
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


Konateľ ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


Likvidátor ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


Predmet činnosti ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


Kataster ECOMI s.r.o. "v likvidácii"


Skrátené výkazy ECOMI s.r.o. "v likvidácii"