Prehľad o organizácii
BASALT TRANS, s.r.o.
Nemocničná 750/14, 990 01 Veľký Krtíš
36633160
2021920142
SK2021920142
1 zamestnanec
18.12.2004
Nákladná cestná doprava
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
0,01
0,03
304,2 %
-1,48 tis. €
-11,8 %
2022/2021
12,9 tis. €
5 070,4 %
2022/2021
-0,02
-19,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk BASALT TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby BASALT TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
-9,85
-2,04
5,72
1,04

Zisk pred zdanením BASALT TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA BASALT TRANS, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod BASALT TRANS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BASALT TRANS, s.r.o.


Konateľ BASALT TRANS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BASALT TRANS, s.r.o.


Prokurista BASALT TRANS, s.r.o.


Predmet činnosti BASALT TRANS, s.r.o.


Kataster BASALT TRANS, s.r.o.


Skrátené výkazy BASALT TRANS, s.r.o.