Prehľad o organizácii
effe, s.r.o.
Dolná 83/34, 967 01 Kremnica
36633178
2021926566
SK2021926566
3-4 zamestnanci
18.12.2004
Zemné práce
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
-3,94
38,1 %
3,55 tis. €
-78,7 %
2022/2021
285 tis. €
-37,3 %
2022/2021
0,01
-69,1 %
2022/2021
3,61 tis. €
N/A

Zisk effe, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby effe, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
2,63
0,62
n/a
-24,25

Zisk pred zdanením effe, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA effe, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod effe, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie effe, s.r.o.


Konateľ effe, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. effe, s.r.o.


Predmet činnosti effe, s.r.o.


Kataster effe, s.r.o.


Skrátené výkazy effe, s.r.o.