Prehľad o organizácii
REVITEZA s.r.o.
Pondelok 133, 980 13 Hrnčiarska Ves
36633186
2021918305
SK2021918305
nezistený
18.12.2004
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,07
0,09
2,97
17,9 %
2,2 tis. €
6,77 tis. €
0,07
1,5 tis. €
N/A

Zisk REVITEZA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby REVITEZA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
transparex.sk
3,76
0,82
3,21
5,16

Zisk pred zdanením REVITEZA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA REVITEZA s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 tis. €
3 tis. €
2 tis. €
1 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod REVITEZA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie REVITEZA s.r.o.


Konateľ REVITEZA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. REVITEZA s.r.o.


Predmet činnosti REVITEZA s.r.o.


Kataster REVITEZA s.r.o.


Skrátené výkazy REVITEZA s.r.o.