Prehľad o organizácii
GML casting, s.r.o.
Cinobaňa 34, 985 22 Cinobaňa
36633194
2021924784
Nemá
nezistený
21.12.2004
09.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod GML casting, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie GML casting, s.r.o.


Konateľ GML casting, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. GML casting, s.r.o.


Prokurista GML casting, s.r.o.


Predmet činnosti GML casting, s.r.o.


Kataster GML casting, s.r.o.


Skrátené výkazy GML casting, s.r.o.