Prehľad o organizácii
CEVIDO s.r.o.
Voderady 1772/19, 919 42 Voderady
36633208
2021960072
Nemá
nezistený
21.12.2004
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod CEVIDO s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CEVIDO s.r.o.


Konateľ CEVIDO s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CEVIDO s.r.o.


Predmet činnosti CEVIDO s.r.o.


Kataster CEVIDO s.r.o.


Skrátené výkazy CEVIDO s.r.o.