Prehľad o organizácii
CS Trade s.r.o.
M. Nešpora 9, 962 31 Sliač
36633216
2021925477
SK2021925477
1 zamestnanec
01.01.2005
Ost.maloob.s novým tov.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,36
1
1,55
64,5 %
5,21 tis. €
10,1 %
2022/2021
50,2 tis. €
10,8 %
2022/2021
0,36
16,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CS Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Tržby CS Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
n/a
0,36
n/a
1,55

Zisk pred zdanením CS Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

EBITDA CS Trade s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod CS Trade s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CS Trade s.r.o.


Konateľ CS Trade s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CS Trade s.r.o.


Predmet činnosti CS Trade s.r.o.


Kataster CS Trade s.r.o.


Skrátené výkazy CS Trade s.r.o.