Prehľad o organizácii
A Consult s.r.o.
Stredná 12, 974 05 Banská Bystrica
36633224
2021956981
Nemá
nezistený
22.12.2004
Účtovnícke činnosti
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,23
4,54
4,7 %
19,1 tis. €
-18,3 %
2022/2021
23,2 tis. €
-25 %
2022/2021
0,22
-33,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk A Consult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby A Consult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
0,95
0,36
21,63

Zisk pred zdanením A Consult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

EBITDA A Consult s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod A Consult s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie A Consult s.r.o.


Konateľ A Consult s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. A Consult s.r.o.


Predmet činnosti A Consult s.r.o.


Kataster A Consult s.r.o.


Skrátené výkazy A Consult s.r.o.