Prehľad o organizácii
B Consult s.r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
36633232
2021957003
Nemá
nezistený
22.12.2004
21.07.2023
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-190,82
-190,82
-18,7 tis. €
-993 %
2018/2017
7 tis. €
164,2 %
2018/2017
-190,82
-176 463,9 %
2018/2017
N/A
N/A

Zisk B Consult s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby B Consult s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
n/a

Zisk pred zdanením B Consult s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA B Consult s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod B Consult s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B Consult s.r.o.


Konateľ B Consult s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B Consult s.r.o.


Predmet činnosti B Consult s.r.o.


Kataster B Consult s.r.o.


Skrátené výkazy B Consult s.r.o.