Prehľad o organizácii
KR PLUS, s.r.o.
Košická 4979/6, 825 16 Bratislava
36633241
2021956057
Nemá
nezistený
22.12.2004
Ost.maloob.mimo predajní
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod KR PLUS, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KR PLUS, s.r.o.


Konateľ KR PLUS, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KR PLUS, s.r.o.


Predmet činnosti KR PLUS, s.r.o.


Kataster KR PLUS, s.r.o.


Skrátené výkazy KR PLUS, s.r.o.