Prehľad o organizácii
BBCOM s.r.o.
Kremnička 40, 974 05 Banská Bystrica
36633259
Nemá
nezistený
22.12.2004
05.11.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BBCOM s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BBCOM s.r.o.


Konateľ BBCOM s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BBCOM s.r.o.


Predmet činnosti BBCOM s.r.o.


Kataster BBCOM s.r.o.


Skrátené výkazy BBCOM s.r.o.