Prehľad o organizácii
EES SK s. r. o.
Betliarska 12, 851 07 Bratislava
36633267
2021919449
Nemá
nezistený
22.12.2004
26.09.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,36
1,65
0,21
121,6 %
-505 tis. €
845 tis. €
-0,36
N/A
N/A

Zisk EES SK s. r. o.


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

Tržby EES SK s. r. o.


2014
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
transparex.sk
n/a
-0,22
n/a
1,43

Zisk pred zdanením EES SK s. r. o.


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
-800 tis. €
transparex.sk

EBITDA EES SK s. r. o.


2014
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod EES SK s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie EES SK s. r. o.


Konateľ EES SK s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. EES SK s. r. o.


Predmet činnosti EES SK s. r. o.


Kataster EES SK s. r. o.


Skrátené výkazy EES SK s. r. o.