Prehľad o organizácii
ALTRIX, spol. s r.o.
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
36633275
2021919493
SK2021919493
2 zamestnanci
22.12.2004
Počítačové programovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,02
0,28
57,1 %
1,56 tis. €
-90,3 %
2022/2021
237 tis. €
-2,8 %
2022/2021
0,01
-90,3 %
2022/2021
183 tis. €
N/A

Zisk ALTRIX, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby ALTRIX, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
3,59
0,43
0,18
1,75

Zisk pred zdanením ALTRIX, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA ALTRIX, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod ALTRIX, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie ALTRIX, spol. s r.o.


Konateľ ALTRIX, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. ALTRIX, spol. s r.o.


Predmet činnosti ALTRIX, spol. s r.o.


Kataster ALTRIX, spol. s r.o.


Skrátené výkazy ALTRIX, spol. s r.o.