Prehľad o organizácii
Trape s.r.o.
Petelenova 14265/4, 974 01 Banská Bystrica
36633291
2021925433
SK2021925433
nezistený
01.01.2005
Ost.pomocné obchod.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0,58
18,9 %
171 €
-68,6 %
2022/2021
46,3 tis. €
-1,2 %
2022/2021
0
-60,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Trape s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby Trape s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk
12,9
0,81
0,05
4,56

Zisk pred zdanením Trape s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA Trape s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Trape s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Trape s.r.o.


Konateľ Trape s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Trape s.r.o.


Predmet činnosti Trape s.r.o.


Kataster Trape s.r.o.


Skrátené výkazy Trape s.r.o.