Prehľad o organizácii
TOM Slovakia s.r.o.
L. Svobodu 3, 976 32 Badín
36633305
2021921110
Nemá
nezistený
22.12.2004
05.11.2019
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
33,26
-0,01
0
410 576,3 %
1,26 tis. €
361,7 %
2016/2015
N/A
33,26
361,7 %
2016/2015
N/A
N/A

Zisk TOM Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Tržby TOM Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk
-23,49
-4 104,76
n/a
0

Zisk pred zdanením TOM Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

EBITDA TOM Slovakia s.r.o.


2014
2015
2016
2 tis. €
1 tis. €
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod TOM Slovakia s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TOM Slovakia s.r.o.


Konateľ TOM Slovakia s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. TOM Slovakia s.r.o.


Predmet činnosti TOM Slovakia s.r.o.


Kataster TOM Slovakia s.r.o.


Skrátené výkazy TOM Slovakia s.r.o.