Prehľad o organizácii
City hotel management, s.r.o. „v konkurze“
Námestie Matice Slovenskej 2, 965 01 Žiar nad Hronom
36633321
2021924685
Nemá
nezistený
23.12.2004
17.03.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod City hotel management, s.r.o. „v konkurze“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie City hotel management, s.r.o. „v konkurze“


Konateľ City hotel management, s.r.o. „v konkurze“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. City hotel management, s.r.o. „v konkurze“


Správca konkurznej podstaty City hotel management, s.r.o. „v konkurze“


Predmet činnosti City hotel management, s.r.o. „v konkurze“


Kataster City hotel management, s.r.o. „v konkurze“


Skrátené výkazy City hotel management, s.r.o. „v konkurze“