Prehľad o organizácii
VAMER s.r.o.
Malachovská cesta 18, 974 05 Banská Bystrica
36633330
2021917425
Nemá
1 zamestnanec
23.12.2004
Elektrická inštalácia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,14
0,15
35,58
2,9 %
2,82 tis. €
25,5 %
2022/2021
18,2 tis. €
-19,9 %
2022/2021
0,14
8,5 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk VAMER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
1 tis. €
transparex.sk

Tržby VAMER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
2,87
0,97
n/a
37,63

Zisk pred zdanením VAMER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
transparex.sk

EBITDA VAMER s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3,5 tis. €
3 tis. €
2,5 tis. €
2 tis. €
1,5 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod VAMER s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie VAMER s.r.o.


Konateľ VAMER s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. VAMER s.r.o.


Predmet činnosti VAMER s.r.o.


Kataster VAMER s.r.o.


Skrátené výkazy VAMER s.r.o.