Prehľad o organizácii
AGO PLUS 4 s. r. o.
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
36633348
2021926412
Nemá
nezistený
01.01.2005
Ost.osobná pozemná dopr.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,1
-0,06
93,7 %
-628 €
-102,9 %
2021/2020
68,8 tis. €
36,3 %
2021/2020
-0,01
-101,6 %
2021/2020
786 €
N/A

Zisk AGO PLUS 4 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

Tržby AGO PLUS 4 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 tis. €
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
transparex.sk
0,37
0,06
1,19
1,08

Zisk pred zdanením AGO PLUS 4 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
transparex.sk

EBITDA AGO PLUS 4 s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AGO PLUS 4 s. r. o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AGO PLUS 4 s. r. o.


Konateľ AGO PLUS 4 s. r. o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AGO PLUS 4 s. r. o.


Predmet činnosti AGO PLUS 4 s. r. o.


Kataster AGO PLUS 4 s. r. o.


Skrátené výkazy AGO PLUS 4 s. r. o.