Prehľad o organizácii
Zóna B, spol.s r.o.
974 01 Kynceľová
36633356
2021921198
Nemá
nezistený
23.12.2004
07.04.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Zóna B, spol.s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Zóna B, spol.s r.o.


Konateľ Zóna B, spol.s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Zóna B, spol.s r.o.


Predmet činnosti Zóna B, spol.s r.o.


Kataster Zóna B, spol.s r.o.


Skrátené výkazy Zóna B, spol.s r.o.