Prehľad o organizácii
SOANRE s.r.o.
1. mája 2, 976 13 Slovenská Ľupča
36633364
2021927655
Nemá
3-4 zamestnanci
23.12.2004
Čin.špec.lekár.praxe
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,11
0,13
2,55
11,2 %
25,4 tis. €
-44 %
2022/2021
176 tis. €
-43,4 %
2022/2021
0,11
-41,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SOANRE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby SOANRE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
transparex.sk
29,67
0,89
0,18
4,9

Zisk pred zdanením SOANRE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SOANRE s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SOANRE s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SOANRE s.r.o.


Konateľ SOANRE s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SOANRE s.r.o.


Predmet činnosti SOANRE s.r.o.


Kataster SOANRE s.r.o.


Skrátené výkazy SOANRE s.r.o.