Prehľad o organizácii
FUNGAME 101 s.r.o.
Zvolenská cesta 145, 974 05 Banská Bystrica
36633372
2021919383
Nemá
nezistený
23.12.2004
31.12.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod FUNGAME 101 s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie FUNGAME 101 s.r.o.


Konateľ FUNGAME 101 s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. FUNGAME 101 s.r.o.


Predmet činnosti FUNGAME 101 s.r.o.


Kataster FUNGAME 101 s.r.o.


Skrátené výkazy FUNGAME 101 s.r.o.