Prehľad o organizácii
Johnson Controls Lučenec, s.r.o.
Pribinova 19, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
36633381
2021929503
Nemá
nezistený
23.12.2004
Ost.finančné služby i.n
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
2 969,17
0 %
-171 tis. €
-147,6 %
2021/2020
N/A
-0
-147,7 %
2021/2020
3,79 tis. €
N/A

Zisk Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

Tržby Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
120 mil. €
100 mil. €
80 mil. €
60 mil. €
40 mil. €
20 mil. €
0 €
transparex.sk
n/a
1
n/a
3 741,63

Zisk pred zdanením Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
-10 mil. €
-15 mil. €
-20 mil. €
transparex.sk

EBITDA Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
20 mil. €
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €
-5 mil. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


Konateľ Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


Prokurista Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


Predmet činnosti Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


Kataster Johnson Controls Lučenec, s.r.o.


Skrátené výkazy Johnson Controls Lučenec, s.r.o.