Prehľad o organizácii
Boni aurus, s.r.o.
Majerská cesta 79, 974 01 Banská Bystrica
36633399
2021917381
Nemá
nezistený
23.12.2004
11.05.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,02
0,06
0,14
65,4 %
11,1 tis. €
49,4 %
2015/2014
915 tis. €
-11,4 %
2015/2014
0,02
39,9 %
2015/2014
N/A
N/A

Zisk Boni aurus, s.r.o.


2014
2015
12 tis. €
11 tis. €
10 tis. €
9 tis. €
8 tis. €
7 tis. €
transparex.sk

Tržby Boni aurus, s.r.o.


2014
2015
1,05 mil. €
1 mil. €
950 tis. €
900 tis. €
transparex.sk
n/a
0,35
0,44
4,54

Zisk pred zdanením Boni aurus, s.r.o.


2014
2015
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
transparex.sk

EBITDA Boni aurus, s.r.o.


2014
2015
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Boni aurus, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Boni aurus, s.r.o.


Konateľ Boni aurus, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Boni aurus, s.r.o.


Predmet činnosti Boni aurus, s.r.o.


Kataster Boni aurus, s.r.o.


Skrátené výkazy Boni aurus, s.r.o.