Prehľad o organizácii
DANIELLE, s.r.o.
Žltý Piesok 9, 974 01 Banská Bystrica
36633402
2021919614
Nemá
nezistený
01.01.2005
21.08.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod DANIELLE, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DANIELLE, s.r.o.


Konateľ DANIELLE, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DANIELLE, s.r.o.


Predmet činnosti DANIELLE, s.r.o.


Kataster DANIELLE, s.r.o.


Skrátené výkazy DANIELLE, s.r.o.