Prehľad o organizácii
Aktív Faktor s.r.o.
Petöfiho 39, 821 06 Bratislava
36633411
2021920285
Nemá
nezistený
23.12.2004
04.07.2015
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Aktív Faktor s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Aktív Faktor s.r.o.


Konateľ Aktív Faktor s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Aktív Faktor s.r.o.


Predmet činnosti Aktív Faktor s.r.o.


Kataster Aktív Faktor s.r.o.


Skrátené výkazy Aktív Faktor s.r.o.