Prehľad o organizácii
KORIVA s.r.o.
Zvolenská cesta 23, 974 01 Banská Bystrica
36633429
2021923002
Nemá
nezistený
01.01.2005
01.10.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod KORIVA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie KORIVA s.r.o.


Konateľ KORIVA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. KORIVA s.r.o.


Predmet činnosti KORIVA s.r.o.


Kataster KORIVA s.r.o.


Skrátené výkazy KORIVA s.r.o.