Prehľad o organizácii
B I O - L.s.r.o.
ul. 29. augusta 7, 974 01 Banská Bystrica
36633437
2021920527
SK2021920527
3-4 zamestnanci
01.01.2005
Lekárne
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,15
0,21
0,04
170,1 %
-17,1 tis. €
-237 %
2019/2018
834 tis. €
-2,1 %
2019/2018
-0,15
-164,2 %
2019/2018
1,67 tis. €
N/A

Zisk B I O - L.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

Tržby B I O - L.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
1 mil. €
900 tis. €
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
transparex.sk
-12,3
-0,7
0,01
0,59

Zisk pred zdanením B I O - L.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
transparex.sk

EBITDA B I O - L.s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod B I O - L.s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie B I O - L.s.r.o.


Konateľ B I O - L.s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. B I O - L.s.r.o.


Prokurista B I O - L.s.r.o.


Predmet činnosti B I O - L.s.r.o.


Kataster B I O - L.s.r.o.


Skrátené výkazy B I O - L.s.r.o.