Prehľad o organizácii
Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“
Lesnícka 10, 960 02 Zvolen
36633445
2021924201
Nemá
nezistený
24.12.2004
07.12.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €
-250 €
transparex.sk

Tržby Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-200 €
-400 €
-600 €
transparex.sk

EBITDA Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0 €
-100 €
-200 €
-300 €
-400 €
-500 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Likvidátor Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Spoločník Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Štatutárny orgán štatutára, ktorým je právnická osoba Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Spoločník v.o.s. / s.r.o. Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Predmet činnosti Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Kataster Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“


Skrátené výkazy Slovenské kameňolomy, v.o.s. „v likvidácii“