Prehľad o organizácii
BAMET s.r.o.
Andreja Mráza 3161/11, 821 03 Bratislava
36633453
2021933914
Nemá
nezistený
28.12.2004
23.11.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BAMET s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BAMET s.r.o.


Konateľ BAMET s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BAMET s.r.o.


Predmet činnosti BAMET s.r.o.


Kataster BAMET s.r.o.


Skrátené výkazy BAMET s.r.o.