Prehľad o organizácii
AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.
Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica
36633461
2021925488
SK2021925488
5-9 zamestnancov
03.01.2005
Čistenie odpad.vôd
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,24
0,27
12,1
9,5 %
27,7 tis. €
5,8 %
2022/2021
177 tis. €
1,1 %
2022/2021
0,24
10,4 %
2022/2021
5,45 tis. €
N/A

Zisk AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
180 tis. €
170 tis. €
160 tis. €
150 tis. €
140 tis. €
130 tis. €
transparex.sk
15,31
0,9
0,09
11,28

Zisk pred zdanením AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

EBITDA AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


Konateľ AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


Predmet činnosti AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


Kataster AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.


Skrátené výkazy AQUAViTA PLUS, spol. s r.o.