Prehľad o organizácii
BR Global s.r.o. v likvidácii
Štúrova 20, 977 01 Brezno
36633470
2021922540
Nemá
nezistený
28.12.2004
27.02.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod BR Global s.r.o. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BR Global s.r.o. v likvidácii


Konateľ BR Global s.r.o. v likvidácii


Likvidátor BR Global s.r.o. v likvidácii


Spoločník v.o.s. / s.r.o. BR Global s.r.o. v likvidácii


Predmet činnosti BR Global s.r.o. v likvidácii


Kataster BR Global s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy BR Global s.r.o. v likvidácii