Prehľad o organizácii
DAVEKO, s.r.o.
T. Vansovej 7/110, 979 01 Rimavská Sobota
36633488
2021926786
Nemá
nezistený
28.12.2004
14.02.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod DAVEKO, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie DAVEKO, s.r.o.


Konateľ DAVEKO, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. DAVEKO, s.r.o.


Predmet činnosti DAVEKO, s.r.o.


Kataster DAVEKO, s.r.o.


Skrátené výkazy DAVEKO, s.r.o.