Prehľad o organizácii
SEMENÁ, s.r.o.
Boženy Němcovej 15, 984 03 Lučenec
36633496
2021932341
SK2021932341
1 zamestnanec
01.01.2005
Služ.súvis.s pestovaním
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,01
0,31
16,3 %
820 €
-3,8 %
2022/2021
242 tis. €
3,5 %
2022/2021
0,01
10,9 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SEMENÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby SEMENÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
260 tis. €
250 tis. €
240 tis. €
230 tis. €
transparex.sk
18,84
0,84
0,06
6,15

Zisk pred zdanením SEMENÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA SEMENÁ, s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod SEMENÁ, s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SEMENÁ, s.r.o.


Konateľ SEMENÁ, s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SEMENÁ, s.r.o.


Predmet činnosti SEMENÁ, s.r.o.


Kataster SEMENÁ, s.r.o.


Skrátené výkazy SEMENÁ, s.r.o.