Prehľad o organizácii
IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.
Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
36633500
2021945475
SK2021945475
3-4 zamestnanci
29.12.2004
Prevádzka štrkovísk
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,01
0,03
0,04
70,7 %
9,97 tis. €
103,7 %
2022/2021
515 tis. €
72,9 %
2022/2021
0,01
104,7 %
2022/2021
N/A
3,95 mil. €

Zisk IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

Tržby IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
transparex.sk
0,7
0,29
0,34
0,48

Zisk pred zdanením IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
-400 tis. €
-600 tis. €
transparex.sk

EBITDA IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Konateľ IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Predstavenstvo IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Člen dozorného orgánu IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Prokurista IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Predmet činnosti IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Kataster IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.


Skrátené výkazy IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, a.s.