Prehľad o organizácii
RESTART agency s.r.o.
Poľná 2565/4A, 900 28 Ivanka pri Dunaji
36633518
2021933287
Nemá
2 zamestnanci
01.01.2005
Administr-kancelár.čin.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,22
0,35
2,41
38,4 %
4,88 tis. €
36,7 %
2022/2021
33,3 tis. €
13 %
2022/2021
0,22
16,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk RESTART agency s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Tržby RESTART agency s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
transparex.sk
2,1
0,62
0,08
2,66

Zisk pred zdanením RESTART agency s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

EBITDA RESTART agency s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod RESTART agency s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie RESTART agency s.r.o.


Konateľ RESTART agency s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. RESTART agency s.r.o.


Predmet činnosti RESTART agency s.r.o.


Kataster RESTART agency s.r.o.


Skrátené výkazy RESTART agency s.r.o.