Prehľad o organizácii
SK FIBRA s.r.o.
Bitúnková 18, 936 01 Šahy
36633526
2021969631
Nemá
nezistený
31.12.2004
10.05.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod SK FIBRA s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SK FIBRA s.r.o.


Konateľ SK FIBRA s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. SK FIBRA s.r.o.


Predmet činnosti SK FIBRA s.r.o.


Kataster SK FIBRA s.r.o.


Skrátené výkazy SK FIBRA s.r.o.