Prehľad o organizácii
AUTOSKLO AWS s.r.o.
Daxnerova 492/1, 979 01 Rimavská Sobota
36633534
2021918932
SK2021918932
3-4 zamestnanci
29.12.2004
Oprava motor.vozidiel
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,05
4,91
46,5 %
15,1 tis. €
-67 %
2022/2021
300 tis. €
19,8 %
2022/2021
0,03
-65,6 %
2022/2021
1,4 tis. €
N/A

Zisk AUTOSKLO AWS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

Tržby AUTOSKLO AWS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
350 tis. €
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
transparex.sk
43,33
0,54
0,05
6,85

Zisk pred zdanením AUTOSKLO AWS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

EBITDA AUTOSKLO AWS s.r.o.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
transparex.sk

Koneční užívatelia výhod AUTOSKLO AWS s.r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie AUTOSKLO AWS s.r.o.


Konateľ AUTOSKLO AWS s.r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. AUTOSKLO AWS s.r.o.


Predmet činnosti AUTOSKLO AWS s.r.o.


Kataster AUTOSKLO AWS s.r.o.


Skrátené výkazy AUTOSKLO AWS s.r.o.